2013 Lillehammer Art Museum, Lillehammer, Norway

Lillehammer kunstmuseum

Torbjørn Kvasbø – retrospektiv  21. september – 10. november 2013.   Keramiker   Torbjørn Kvasbø (f. 1953) har en sentral posisjon i det nasjonale og internasjonale keramiske miljøet. Kvasbø har siden 1970-tallet utforsket materialet både med henhold til tradisjon, leiretyper og brenningstemperaturer. Stadig repetisjon av samme sylinderformede modul danner dynamiske, ekspressive og ofte monumentale keramiske former. Objektene gir ofte referanser til noe organisk kroppslig, til abstrakt ekspresjonisme og ikke minst til selve materialets iboende muligheter. Utstillingen i Lillehammer Kunstmuseum inneholder i all hovedsak nye arbeider, i tillegg til en mindre retrospektiv del som gjennom nøkkelarbeid viser utviklingslinjen kronologisk fra 1978. En nyprodusert dokumentarfilm om kunstneren vises i utstillingen.  Symposier inngår som en viktig del av Kvasbøs arbeidsform. Det gjør også de mange verv og stillinger han har hatt ved ulike kunstinstitusjoner, blant annet som professor og leder ved Institutionen för Keramikkonst ved Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) ved Göteborgs universitet og Institutionen för Keramik och Glas, Konstfack, Stockholm. Lillehammer Kunstmuseum produserer, i samarbeid med det tysk/engelske forlaget Arnoldsche Art Publishers, en bok om Torbjørn Kvasbø.   Utstillingen ble åpnet lørdag 21. september kl 14 av professor Jorunn Veiteberg.

Torbjørn Kvasbø (b.1953) occupies a central position in national and international ceramic art. He has been exploring the possibilities of clay in terms of tradition, type of clay and firing temperature since the 1970s. His continual repetition of the same cylindrical form creates dynamic, expressive and often monumental objects, many of which have associations with the organic and physical or with abstract expression, and reflect the inherent qualities of the material itself. Most of the works are new, but a representative selection of pieces has been included that traces his chronological development since 1978. Visitors can also watch a new documentary film about the artist. Lillehammer Art Museum is producing a book on Torbjørn Kvasbø in cooperation with Arnoldsche Art Publishers. The presentation also has two smaller subsections: a retrospective display of key works that shows his chronological development since 1978, and a group of objects of use in private ownership.  Kurator: Cecilie Skeide

248

IMG_7958

Åpning av utstillingen til keramiker Torbjørn Kvasbø i Lillehammer Kunstmuseum
Åpning av utstillingen til keramiker Torbjørn Kvasbø i Lillehammer Kunstmuseum. Photo: GD

Kopi (3) av IMG_6397

Kopi (2) av IMG_6400

22 Stack wall, 20 x 7 m