2017 Ringebu prestegard, fjøset

Print Friendly, PDF & Email

Ringebu prestegard, fjøset i den gamle driftsbygningen. Fjøset blir i løpet av våren 2017 tilrettelagt som permanent utstillingslokale for Torbjørn Kvasbø. Fjøset er på ca. 120 m2, 220 cm takhøyde, og beholdes stort sett slik det er, men vasket og rensket. Åpning 10. juni 2017.
Resten av driftsbygningen er ryddet og rensket, og vil i etapper over flere år etterhvert bli satt i stand til et flerbruks kulturhus som en del av Stiftelsen Ringebu prestegard.